YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Alpay ARIBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan KILINÇKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar ÖNGÜN

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet KOÇAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İsmail BAYRAKLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup Kadri PEREK

Yönetim Kurulu Üyesi

Nurettin YAPILCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Onur Can TÜRKER

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Talat BARAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. İsmail BİLİCAN

Yönetim Kurulu Üyesi