Teknoparklar, özellikle üniversitelerle işbirliği içinde, yenilikçi Ar-Ge projelerini teşvik eder ve destekler. Yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine odaklanarak Türkiye’nin ulusal rekabet gücünü artırmayı hedefler.