Aksaray Teknopark Bölgesinde Ar-Ge veya yazılım geliştirme faaliyeti yürütmek isteyen kuruluşlar yürütmek istediği proje ile Aksaray Teknopark’a başvuru yaparlar. Başvuru konusu proje üniversite öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından oluşan 3 kişilik bir heyet tarafından değerlendirilerek Aksaray Teknopark Bölgesine kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. Aksaray Teknopark, ilgili değerlendirme komisyonu tarafından bölgeye kabul edilebilir bulunan işletmelere faaliyetlerini yürütebileceği ofis ve üretim alanları kiralar veya kendi binasını yapmaları için inşaat alanı tahsis eder.