Teknoparklar teknoloji, inovasyon, girişimcilik gibi konularda eğitim programları ve seminerler düzenler. Bu etkinliklerle yerel topluluğu bilinçlendirmeyi, bilgi paylaşımını ve iş birliğini artırmayı hedefler.